12-3-09

בין הראש היהודי, "הגוישה קופ" והשכל הישר. אנו רואים מושגים על הציונות ויהדות שלא תמיד הולך ביחד עם החינוך שקיבלנו.

היהדות ההיסטורי. היא היהדות שהחלה מאברהם הבינו ועד תחילת העת החדשה. מתי מתחיל העת החדשה? האם צריכים להתייחס לפוליטיקה המדינית העולמית, אמנסיפציה, קבלת זכויות האזרח וכולי על מנת לקבוע את התאריך? באסכולה הירושלמי צריך להיות בעת העלייה החסידות בשנת 1700. האם ההיסטוריה היהודית התנהלה באפיק עצמאי? ניתן לראות שהאנגליים הקדימו את הצרפתיים ב- 100 שנה, היו הראשונים לגרש יהודים באירופה בסוף המאה ה- 13. היחס ליהודים, אם מחפשים תשובות לשאילות מפתח כמו למה באמת האנגלים גורשו את היהודים? הספרדים מגיעים 100 שנה אחרי הצרפתיים ומגרשים את היהודים מספרד. מה קורה ליהודים באותה תקופה בתוך הבועה שלהם או בעת עתיקה שהיו יותר מעורבים כאשר קיימת ממלכה ומנהלים מגעים מדיניים? בימי הביניים העדיפו יהודי אירופה לחיות בקבוצה מגובשת ומתבדלת, הן מטעמי שמירת אורחות החיים הייחודיים והן מטעמי ביטחון. זה לא במקרה שהגטו היהודי מופיע או הלבוש משתנה. ניתן לראות ציורים מאותה תקופה ולא רואים שוני בלבוש בין יהודים וגויים.

גילוי אמריקה היה בשנת 1492 ובאותה שנה קורה גירוש היהודים מספרד. האם זה במקרה? מחפשים נקודה פתיחה לעת החדשה. איך אפשר להגדיר את התקופה שבין גילוי אמריקה והמפכה הצרפתית בשנת 1879? או אולי בשנת 1688 שקורה המהפכה האנגלית?

יש רעיונות שהקדימו והכשירו את הקרקע לשינוי, כלומר, אפשרו את המהפכה. יש דבר שהיסטוריונים לא אהבים לעשות בגלל שאין ידיעה, וגם לכלכלנים אין שום ידיעה. הכלכלה עובדת 24 שעות, ההתפתחויות הכלכליות מקדימות את כל ההתפתחויות האחרות כי אין מאחורי ההתפתחויות הכלכליות אידיאולוגיה אלא מעשים "פרקטיקה". על האדם מתבסס העולם הקפיטליסטית, להפיק תועלת, במקום שאין סחורה אז נדרש להביא אתה, סחורה משמעות קיום סחר. לכלכלה לא נותנים את הדעת כי היא פחות מעניינת. אין בה צבא ומלחמות אלא עד כמה אדם יכול לממש את האמביציות בתוך חברה או מדינה. איך האימפריה הרומית הרסה את העצמה? היה צריך תקשורת.

העת החדשה לא מתחילה בגלל הכלכלה, אלא שהיהודים על רקע מה שקרה בספרד. בספרד היתה חצי מאוכלוסיית היהודית בעולם במאה ה- 15. עד גירוש ספרד היתה שכיתה ??? גירוש ספרד היה אירוח טראומטי, לא נשארו יהודים בספרד חוץ מאלו שהחליטו להתנצר או הלכו למצוא מקלט בפורטוגל אבל אחרי 30 שנה גם מלך פורטוגל נותן צו שמחייב לכל יהודי פורטוגל להתנצר ללא יוצא מן הכלל ואין אפשרות לעבור למדינה אחרת.

האנוסים (marranos) היו יהודים בימי הביניים שהוכרחו לקבל על עצמם את הדת הנוצרית בספרד, פורטוגל, ודרום אמריקה. חלק שמרו את הדת היהודית בסתר. מול הרדיפות שנמשכו 3 או 4 דורות. החברה הספרדית פורטוגזית חושדת ואותם יהודים הסתדרו טוב יחסית בורחים ומחדשים את הישוב היהודי בצרפת, הולנד. אמסטרדם הופחת להיות מרכז של יהדות מאוד מפותחת. היהודים שחוזרים לא חוזרים כמו שהיו, לחיות בתוך הנצרות, להיות חשוף לתרבות הנוצרית. במדינות המערב תקבלו אותם כנוצרים אבל יכלו לחזור ליהדותם אבל לא היה פשוט. מתחיל קבוצה חדשה בתוך היהדות או תקופה חדשה בתולדות היהדות. עם סגור, יש להם התנהגות שונה והקפידו על הפרטה בין דת ומדינה על קרע הניסיון האישי שלהם. עם הזמן זה הפך להיות אחד מן היסודות של תרבות בארצות הברית.

הציונות כמו כל תנועה לאומית, רוצה לקשר עם ההיסטוריה היהודית הישנה, מחפשת שורשים ולהוכיח שהיא ממשיכה ולאו ממציאה את הלאום. המטרה הדומיננטית והעיקרית של תולדות עם ישראל ושל יהדות ההיסטורית זה שיבת ציון, הרעיון הציוני. אבל במשך דורות לא מנעו מן היהודים לחזור ולהתיישב בארץ ישראל. תופעת הגולה מתחילה בתקופת בית ראשון כאשר מיעט יהודי בבל חוזרים לארץ ישראל. הרוב נשאר מרצון בבבל, לא כדי להתבולל אלא כדי לקיים את עצמם כיהודים. הם הגיעו למסכנה… האם לשמור פקודות המלכות, לא ע"פ ההלכה… לחיות במקום שבו קיים אוטונומיה דתית. העולם הפגאני היה סובלני. היהודים היו הראשונים לגלות את חוסר הסובלנות.

אי סובלנות דתית מתחילה עם המונותיאיזם והיהדות היא הדת המונותיאיסטית הראשונה. יש רק אלוהות אחד ואין מקום למשחקים.

יפתח הגלעדי. בצאתו למלחמה נֶדֶר יפתח כי יעלה לעולה לה' את היוצא ראשון לקראתו מפתח ביתו (שופטים י"א 31-30). מי שיצאה לקראתו הייתה בתו והוא נאלץ למלא את נדרו (שופטים י"א 40-34). זה תפיסה פגאני, כל שבת, כל עם ואלוהיו. אם מתייחסים ברצינות לאלוהות אחד אז נוצר אי הכרה באלוהים אחרים. ההיגיון הנאצי כלפי היהודים, מי שלוקח ברצינות אז לוקח את העניין עד הסוף, זה תפיסה פונדמנטליסטית. כאשר מאיר כהנה היה חבר כנסת ודיבר הרבה רבנים שתקו כי לא יכלו להגיד שהוא מדבר שתויות, ההפך, הוא השמיע את העיקר.

למי חל? מה ההבדל המכריח בין הרעיון היהודי, הדת היהודית, המונותיאיזם היהודי לבין המונותיאיזם הנוצרי ומוסלמי? גם הנוצרים והמוסלמים יש להם הצהרה אוניברסאלית, כלומר, כלום יהיו נוצרים או מוסלמים. אבל לדת היהודית אין הצהרה מסוג זה. אם היהדות היתה מבתרת על התפיסה של עם הנבחר… הנוצרים הראשונים היו יהודים. הנוצרות נכנסה בזמן שהפגאניות שוקעת, נמשך כ- 200 שנה והיה וקום. גם בתוך העם היהודי היה וקום מסוים שגרם הקמת הכתות, הנוצרות היתה אחת מן הכתות אבל יש לה עתודות עצומות. אפה הנוצרות נמצאת עכשיו ואפה היהדות נמצאת מבחינת מספרית, עצמה, השפעה. מה זה תרבות? מה זה דת? היהדות גילתה את האש ושמרה אותו בחצר שלה, אף אחד לא השתמש. רק לעמוד ולהתחמם מרחוק, כלומר, כמה היה טוב אם לא הינו יהודים. כמה יהודים היו בתחילת העת החדשה? בערך 500 עד 600 אלף. 100 שנה מאוחר יותר, במאה ה- 17 היו בערך 750 אלף. ביומי רומה הינו העם הכי גדול באימפריה, 4.5 מיליון, 3 בחוץ ו- 1.5 בארץ ישראל. הרוב נמצא בגלות. אפילו כאשר היתה עצמאות יהודית היהודים לא חזרו להתיישב בארץ ישראל. משיבת ציון ועד העת החדשה רוב העם היהודי חי בגולה. לפי היסטוריונים אחרים היו 7.5 מיליון יהודים בעת העתיקה.

כמה סינים חיו בעת העתיקה במאה ה- 1? בתרבות הסינית, היו בערך 15 מיליון. מול ה- 4.5 מיליון היהודים. אנו יודעים כמה סינים יש היום בעולם וכמה יהודים. היהודים היו מפוזרים בכל האימפריה הרומית. אם הסינים היו פי 4 מאשר היהודים והיום קיימים יותר ממיליארד סינים אז אפה נמצאים את ה- 250 מיליון היהודים? איך הסינים הגיעו למספרים האלה והעם היהודי לא? רק בזכות השינויים בעת החדשה התחילו לפרוץ אבל העם היהודי הלך ושקע, לא הושמת. בעת הביניים היו מסעות הצלב שנמשכו כ- 250 שנה. במאה ה- 14 נפגעים ממחלת הדבר, "המוות השחור" – המגפה שהתפשטה על פני אירופה כולה במאה ה-14, קטלה 25 מיליון בני אדם, כרבע מן האוכלוסייה המיושבת דאז. אחד הפרקים הטראגיים בתולדות עם ישראל: היהודים כמעט ולא נפגעו במגפה, כיוון שבניגוד לנוצרים, שמרו על כללי היגיינה, כפי שמחייבת אותם דתם. בין ההמונים הנוצרים נפוצה השמועה כי היהודים הרעילו את בארות המים והם אלה שתיכננו את פרוץ מגפת הדבר, כדי להשמיד את העולם הנוצרי. עלילה זו גרמה למהומות ופרעות ביהודים על אף שהאפיפיור ניסה בעצמו להגן עליהם. בשנת 1648 לפי היסטוריון דובנוב היו 150 אלף. לפי היסטוריונים אחרים 350 אלף. בעת החדשה אירופה מכפילה את תושביה במאה ה- 18 ובמאה ה- 19 שוב מכפילה אותם. ביומי נפוליאון מספר היהודים, רוב העם היהודי הוא עם אירופאי, למה האשכנזים השתלטו על ההיסטוריה היהודית, איפה יהודי המזרח? גם כאשר מסתכלים על עליות לארץ ישראל, כמה עולים הגיעו מכל מקום. בתחילת המאה ה- 20, 85% של עם היהודי הוא עם אירופאי. כאשר אירופה הכפילה את תושביה במאה ה- 19, בין מלחמות נפוליאון ומלחמת העולם הראשונה, מ- 3 מיליון עברו ל- 11 מיליון. בכל העולם היו בערך 18 מיליון יהודים ואז במלחמת העולם השניה שליש מהעם נספה.

כמה יהודים יש היום בעולם? נשארנו בין 11 ל- 12 מיליון. עברו 60 שנה ביותר משואה אבל מספרי העם היהודי לא עלו בצורה משמעותית. בדרך כלל ליהודים באירופה היו הרבה ילדים אבל לאותם ילדים לאחר מכן היו מעט ילדים. אם קודם למשפחה היתה בערך 8 ילדים לדור הבא היו בערך 3 ילדים. אצל החסידים זה מצבע להביא ילדים. למה המספרים לא קפצו בצורה משמעותית? כי הרבה ילדים מתו בילדותם. דבר ידוע אצל כל איכרים. בשלב מסוים, בלי לשים לב, הילדים שורדים ומגיעים לגיל התבגרות. בגלל הרוב העם היהודי היה אורתודוקסי, ליהדות יש עיקרון של…

התבוללות. אנחנו אשמים לפני הכול. בארצות הברית בערכים הנשואים בין יהודים ולא יהודים ב- 70%. הבדיקה הראשונה נעשה בשנת 1967 עד 1972, כלומר, לא היה צילום מסך. מתגם של 5000 משפחות. המנהיגים הדומיננטיים בארצות הברית הם רפורמים, אחר כך נמצאים האורתודוקסים והקונסרבטיבים. לא כל היהודים הולכים לבית הכנסת אז איך ניתן להזדהות כיהודי? לא כתוב בתעודת הזהות. לפעמים ניתן להגיד שהעם היהודי מקצץ את מספר היהודים. עם אחד, הדת שייכת לאומה היהודית, ילדים נולדים בתוך היהדות, מי שנולד יהודי אז תמיד שייך לעם היהודי. כאשר התחילו לפרסם שנשואי תערובת היא תופעה, הקף מאוד גדול אז החליטו לבדוק את העניין. חלק מן התוצאות, אחוז נשואי תערובות הוא 9.2. בשנים המפקד 1/3 מן האנשים בחרו זוג לא יהודי. היחס בין גבר יהודי ואישה לא יהודיה ובין אישה יהודיה וגבר לא יהודי הוא 2 ל- 1, כלומר, 2/3 מהגברים התחתנו עם לא יהודיות ו- 1/3 היו בנות שהתחתנו עם גבר לא יהודי.

לפי ההלכה היהודית… השלטון הוא פטריארכאלי, הירושה היא מטריארכאלי והזיהוי הוא לפי האם. רק אימא יודעת מי האבא של הילד. אימא יש רק אחת. האם צרפת מעבדת את בניה בגלל שמתחתנים עם אנגלים? משנים זהות ותרבות? אצל העם היהודי יש עיקרון דתי, האורתודוקסים הם הנאמנים של ההלכה ואצלם אין אחוזים גבוהים של חתונות מעורבות. הסיבה צריכים להסתכל על החיים היום יומי, אפה נפגשים נער עם נערה? ב- college, בבית ספר ומתחתנים באותה סיבה שבדרך כלל מתחתנים, אהבה. התוצאה היא שמעבדים את הפער בין 1/2 לבין 1/3.

לפי איזה זהות המשפחות המעורבות מגדלים את הילדים שלהם? כאן אין את השאילה מי מבין ההורים הוא יהודי, הם האימא או האבא. אין תעודה ביטוח שאימא יהודיה תגדל את הילדים בתוך הקהילה היהודית. 1/4 מכלל הלא נשים הלא יהודיות שנישאו עם יהודים התגירו. כמעט מחצית הלא יהודים שנישאו לבני סוג יהודי הזדהו כיהודים לאחר הנישואים. זה חשוב מכיוון שמצביע על איזה זהות מגדלים את הילד.

ברוב המקרים כאשר האימא היא יהודיה אז הילדים מגדלים כיהודים. כאשר האבא הוא יהודי רק 1/3 מן הילדים מגדלים כיהודים.

ליהדות יש השפעה לתרבות באמריקה, לא יכולים למנוע את הנשואים המעורבים אבל לא מוותרים על הזהות. אולי צריכים לוותר את השייכות לעם היהודי רק לפי האימא ולאפשר גם לפי אבא. מה יכול לומר אבא כאשר הבת שלו רוצה להתחתן עם בחור לא יהודי? היו תקופות שהיו רדיפות לעם היהודי, ניתן בתפיסה תרבותית לנצל אולי את הנישואים המעורבים ולהתרחב אבל הראש היהודי כבול. לקח לרבנים הרפורמים כ- 10 שנים להכיר את הקשר לעם היהודי דרך אבא.

אמריקה מזהה את העצמה גם באמצעות היהדות, תרבות האמריקאי מוגדרת Judeo-Christian, כלומר, יהודי נוצרי, השם יהודי הקדימו רק בגלל הצלצול. היהודים חיים בתוך אותה תרבות ומתמודדים אותה.

כל אחד חופשי לקרוא את הטקסט ולפרש אותו? אם כן אז אפה אנו חיים? צריכים לבחור אבל זה לא עניין חופשי אלא הכרעה אידיאולוגית. המדע עמור לייצג את המציאות החיצונית ועומד מול מבחן המציאות החיצונית ואם הנתונים האמפיריים לא מתאימים, מחישים את התיאוריה המדעית, אז נדרש לזרוק את התיאוריה המדעית.

היה פיזיקאי שאמר שלמערכת השמש יש 7 כוכבי לכת. זמן קצר לאחר מכן גילו את פלוטו. אם העובדות לא מתאימות לתיאוריה? התיאוריה צריכה לעמוד במבחן העובדות. מורכבת ליסודות. האידיאולוגיה ממלא תפקיד של הגנה מפני המצאות של המציות החיצונית. כי האידיאולוגיה רוצה חברה יציבה. האידיאולוגיה צריכה להתאים את העצמה למציאות, ניתן לשמר אידיאולוגיה. הגענו ל- 13 מיליון יהודים, זה נקרא לשרוד? לאידיאולוגיה גם צריכה תועלת. העם היהודי הגיע לעת החדשה והתחיל סכנה ההתבוללות שקודם לא היתה. מה הפיתרון? ממציאים דת חדשה, שמה לאומיות, שמה ציונות.