היבטים בתורתו של ישו:
הבט ראשון: יום הדין וסוף העולם
הבט שני: העניין של המשיח, בן אלוהים
הבט השלישית: פרשת על ההר ותורת המוסר שלו
הבט הרביעית: המהות הפנימית

לישו היה ויכוח עם האיסיים וצדוקים אבל בעיקר עם הפרושים כי הם היו הזרם המרכזי של היהדות, היו סוג של ממשל של העם היהודי, ניהלו את הקהילה, בתי הדין, סנהדרין, ענייני הלכה, השפיעו על המחשבה היהודית. הזרם הפרושי המשיך במשך הדורות וניתן לומר שרוב היהודים הדתיים חיים ע"פ העקרונות שלו.

בין העולמות למעלה ולמטה, הסיכוי, הפיצוי, השיפוי בין הצדוקים שראו את העולם באופן רציאונאלי ובין התפישה המטפיזי של האיסיים, המשיחית וסופנית.

גנוסטיקה היא טכניקה שחילקה את העולם בין טוב לרע, מלאך וסטן, גוף ונפש, חומר ורוח. כאשר המאבק הוא בין האל הטוב והאל הרע.

הגנוסיס – גנוסטיקה – Wikipedia

הפרושי הגדול ביותר שהיה בתקופה התנאים הוא רבי עקיבה. הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכול לפי רוב המעשה (פרק ג משנה טו).

מאמר: הכל צפוי והרשות נתונה. איך זה בדיוק מסתדר ביחד?

הפרושים היו צריכים להתמודד עם המציאות הרומית, של הורדוס בצורה פיזי ופרגמאטית ולתת סיכוי למשהו יותר גדול, משהו משיחי, של עולם הבא, שכר ועונש. העניין הזה מתחיל להתפתח ביהדות באותה תקופה. הפרושיות הפכה את היהדות לדת של מצוות, בתי כנסת, מעשים, משפטית ודת שהעיקריות של אדם הייתה בעשיית מעשים. היהדות עוברת שינוי באותה תקופה.

ישו אשים את הפרושים שפירקו את הלכה היהודית לאין סוף מצוות מכאניות ומעשיים, ובעקבות זה, ע"פ ישו, היהדות איבדה את הערכה האמיתית, התוכן, הכוונה, את המהות ומשמעות הפנימית של המצווה. כאשר אדם מבצע את המצווה אינו מבין את המהות שלה. הפרושים הוסיפו ביהדות מצוות עד שהשתנה את מהות המצווה עצמה וכך גם מהות היהדות.

ישו אשים את פרושים שמקלקלים את היהדות. הדת היהודית שהייתה צריכה להיות דת של מצוות מוסריות ועקרוניות לדת מלאה מצוות שאדם אינו מבין מה רוצים ממנו ומה באמת צריך לעשות.

האם רק אדם שמקיים מצוות הוא אדם מוסרי? ע"פ הרמב"ם רק אדם שמקיים מצוות הוא מוסרי. ישו אינו אומר שלא צריכים לעשות מצוות אלא שצריכים למלא אותן במילוי האמיתית שלהן. מה היה יחסו של ישו למצוות? ישו קיים את כל המצוות אבל נתן היתר לאחרים לא לקיים. יותר מאוחר מגיע שאול התרסי (פאולוס מתרסוס) ומבטל את כל המצוות.

אם לא היה פוטנציאל אז לא היה מימש דבר. ישו מביא תפישות וראיונות שהולכים והופכים להיות קצת אחרים.