תקופה: 150 לפנה"ס – 63 לפנה"ס

 מפת חשמונאים הממלכה היהודית בתקופת יהודה המכבי

תקופת החשמונאים היא אולי תקופת המפתח על מנת להבין מה אנו עושים כאן היום. לראשונה מאז חורבן הבית הראשון יש ממלכה עצמאית ברץ ישראל. היא מתחילה בשנת 150 לפנה"ס עד שנת 69 לפנה"ס כאשר מגיעים הרומאיים, פומפיוס הגדול וכובש את יהודה. מעט שנים של עצמאות אבל מאוד חשובות עבור ארץ ישראל והעם היהודי. לעם היהודי מכיוון שלאחר 400 שנה יש עצמאות יהודית בארץ ישראל. הממלכה החשמונאית יוצרת מהפכה בכל ארץ ישראל.אף אחד מחמשת המכבים לא מת מוות טבעי. אלעזר כאשר פיל נופל עליו, יהודה נפל בקרב, את יונתן תפסו את רומאים והרגו אותו, יוחנן הלך למדבר וערבים תפסו אותו, שמעון נרצח על ידי חתנו.שמעון הנהיג את מדינת החשמונאים במשך שמונה שנים – עד להירצחו (135 לפני הספירה), לקח את התואר נשאי. במקומו עלה לשלטון בנו יוחנן הורקנוס, ששימש גם ככוהן גדול וגם כמנהיג מדיני ( 135 – 104 לפני הספירה). כבר רואים את השפעה היוונית בשם. יוחנן הורקנוס הרחיב וחיזק את ממלכת החשמונאים וצירף אליה ערים בשומרון, במישור החוף, בגליל ובעבר הירדן המזרחי. במשך כ- 30 שנות מלכותו "הפכה ארץ ישראל… בחלקה הגדול והמרכזי לארץ יהודית". אחרי מותו של יוחנן הורקנוס שלט במשך שנה בנו יהודה אריסטובולוס, במשך השנה עשה שני דברים מעניינים, שם על ראשו כתר, הוא היה המלך החשמונאי הראשון, וכן נוצר בשוני מתקופת בית הראשון שהיה כוהן ומלך בנפרד, המלכים היו מבית דוד והכוהנים היו המשך של הארון. החשמונאים היו כוהנים כתוצאה מזה הם יצרו את הדבר החריג בתולדות ישראל שהכוהן הוא גם המלך. הרב הראשי הוא גם ראש הממשלה. בעולם האלילי השליט היה כוהן ואפילו אל. כאשר הוא נפטר אחרי שנה החליף אותו  אחיו, אלכסנדר ינאי (103 – 76 לפני הספירה). הוא קודם כל יש לו שם יווני, את תקופת שלטונו הארוכה הקדיש ינאי לכיבושים ולהתפשטות; הוא העניק לעצמו את התואר "מלך" ונטל לידיו גם את סמכויות השיפוט, שהיו עד אז בידי בתי הדין שפעלו לפי המסורת ולא היו כפופים לשליט המדיני. כל אלה "פגעו בהסכמה הלאומית… שעל יסודותיה הוקם שלטון בית חשמונאי בימי שמעון", וגררו תגובות קשות. עם מותו של אלכסנדר ינאי עלתה לשלטון אשתו שלומציון, במשך 10 שנים עמדה בראש מדינת החשמונאים. תקופה מאוד שקטה. "שלטון אישה בתור מלכה אינו מעוגן במסורת היהודית", אך בשל עמדתה האוהדת לחוגים הדתיים (הפרושים) "ונכונותה להפקיד בידם את ניהול ענייני המדינה" היא זכתה להיזכר לטוב בספרות חז"ל. ייתכן שמלכתחילה ייחסו החוגים הדתיים חשיבות בעיקר להנהגה הדתית – לכוהן הגדול, תפקיד שעבר אחרי מות ינאי כדת וכדין לבנו הבכור, יוחנן הורקנוס השני. עם מותה של שלומציון פרצה מלחמת אחים בין שני בניו של אלכסנדר ינאי – הורקנוס השני (תומך הקו הפרושי) ואריסטובולוס השני (תומך הקו הצדוקי)- שהביאה להתערבותה של רומא ולפלישה של פומפיוס לירושלים בשנת 63 לפני הספירה. יוחנן הורקנוס השני נותר בתפקיד הכוהן הגדול אך ללא כל סמכויות מדיניות. המלך האחרון לבית חשמונאי היה מתתיהו אנטיגונוס (בנו הצעיר של אריסטובולוס), ששלט בשנים 40 – 37 עד להוצאתו להורג בידי הרומאים בשנת 37 לפני הספירה.

166-160 יהודה המכבי
160-143
יהונתן המכבי
143-135
שמעון המכבי.
135-104 יוחנן הורקנוס (בנו של שמעון)
104 יהודה אריסטובולוס (בנו של יוחנן הורקנוס)
103-76 אלכסנדר ינאי (בנו של יוחנן הורקנוס)
76-67 שלומציון אלכסנדרה (אשתו של אלכסנדר ינאי)
66-63 מאבק בין הורקנוס השני ואריסטובולוס השני (בנים של אלכסנדר ינאי)
63-40 הורקנוס השני
40-37 מתתיהו אנטיגונוס (בנו הצעיר של אריסטובולוס)
37-4 הורדוס

מה קורה בארץ ישראל בכל התקופה הזאת? שמעון עושה עצמאות בין רמלה לבית לחם וכובש את יפו. מכאן כל הזמן הולכת ומתרחבת. יוחנן הורקנוס כובש את כל האזור הדרום, הר חברון, הר הנגב. כמו כן הוא מתגייר בכוח את כל האדומים, אותם אדומים שהבבלים הביאו לאזור. יהודה אריסטובולוס כובשת את כל הגליל. אלכסנדר ינאי כובש את כל מישור החוף, מגיע עד אל עריש, גם חלקים מעבר הירדן. לעט לעט כל ארץ ישראל הופכת להיות חלק ממלכת החשמונאית. כל הארץ מבוצרת ומתבצרת, למשל אזור סרטבה או אלכסנדריון, נמצא על הר גבוה בדרום מזרח השומרון, מעל לבקעת הירדן. הדעה המקובלת על רוב החוקרים היא כי המבצר נבנה על ידי אלכסנדר ינאי. מצד אחד ממלכת הסלאוקים הולכת ונעלמת, ממלכת התמי בקושי מתקיימת ומחזיקה את מצרים, הרומאים עוד לא הגיעו, כך ניתן לשחקן מקומי להשתלת בארץ ולכבוש יותר שטחים. בערך חיים בארץ בין 500 מאות למיליון אנשים. כאשרת הממלכה מצפון וממלכה מדרום מוחלשות אז נותן למקומיים להשתלת על הארץ.

כאשר המדינה לוחמת אז מגייסת הרבה חיילים שכירים, הם לא בני הארץ, יש מספיק כסף לשכור חיילים שכירים. מה קורה לעולם היהודי בקשר למדינת ישראל? רוב היהודים נמצאים בח"ל מאז בבל. מעט יהודים יושבים בארץ ישראל. עכשיו יש מדינה עצמאית ויהודית בארץ ישראל, ומתחיל את הדילמה בין היהודים בחו"ל האם צריכים לעלות לארץ ישראל או להישאר בכל המדינות בהן שנמצאים. גם באלכסנדריה, האם אתה יווני או יהודי, נאמנות לממלכה התמי באלכסנדריה או נאמנות יהודית. נאמנות כפולה.

יהודים מחו"ל מתחילים להגיע לארץ ישראל. מי שלא עולה מתחיל לשלוח כספים, מקימים את המגבית, מחצית השקל שמוזכרת בתורה. הגמרה מספרת על יהודי בשם ניקנור שאמרו לו שחסרים דלתות בבית המקדש, הוא הביא אותן באוניות, בגלל סערה זורקים את הדלתות לים וכאשר מגיעים ליפו, הדלתות יוצאות מן הים, הוא לוקח אותן לירושלים. כמו כן ממלכת החשמונאים לוקחת את האחריות לשמור על היהודים בעולם. אז מתחיל את האנטישמיות, יש עדויות על כך באלכסנדריה. בירושלים מתארגנת מערכת, מוסד שנקרא הסנהדרין שהוא במעשה בית המשפט העליון בכל היהודים בעולם. הוא מורכב מ- 70 חכמים. מקבלים את המהות, הרעיון המרכזי על העולם היהודי, עדין רוב היהודים גרים מחוץ ארץ ישראל. מערכות יהודיות משתלטות על כל הארץ, לוקחים את הקרקעות, מערכת החקלאית פורחת כי נמצאים בדרכי מסחר גדולות, יש קשר עם הנבטים, לפעמים נלחמים איתם ולפעמים עושים עסקים. מטפחת ספרות ותרבות עשירה. מטבע מקומי. ארץ ישראל פורחת כאשר היא עצמאית תחת שלטון החשמונאים. הרבה עדויות ארכיאולוגיות מאותה תקופה.

בשנת 69 מגיע פומפיוס, מלחמת אחים, הרומאים לאחר שמחסלים את המערכות היווניות נתקעים באויב שהם לא מצליחים להביס אותו, בחלק המערבי מגיעים עד צפון אנגליה, חומת אדריאנוס נמצאת שם עד הים, עד מדבר סהרה, ובחלק המזרחית עד ממלכת פרתית, אזור אירן של היום. הפרתים כל הזמן לוחמים ברומאים. במלחמת אחים, הורקנוס קורא לפרתים לעזרה ואריסטובולוס קורא לפומפיוס לעזרה. בסופו של דבר פומפיוס מצליח לכבוש את ירושלים בעזרה אריסטובולוס בשנת 63 לפנה"ס. הכריז על הורקנוס כ"אתנארך" ("ראש העם" תואר נחות מן התואר "מלך"), אך הכוח האמיתי בממלכה ניתן לאנטיפטרוס האדומי. יהודה לא הפכה לפרובינציה ולא הושם עליה נציב, אך הושת עליה מס. לקחו את הורקנוס ומורידים ממנו אוזן, כך הוא לא יכול להיות כוהן.

כניסת פונפיוס לירושלים מסמן סוף עצמאות יהודית בארץ ישראל. היהדות אבדה את העצמאות. תקופת החשמונאים היא דגם, תפיסה של העם היהודי עד היום.