תקופה: 332 לפנה"ס – 150 לפנה"ס

בשנת 332 לפנה"ס עולה האימפריה היוונית לסדר העולם, מכים את הפרסים באזור יוון. בשורה של קרבות מצליח אלכסנדר מוקדון לכבוש את האימפריה הפרסית ומתחילה את התקופה היוונית שנקראת אצלינו התקופה ההלניסטית. היא נמשכת עד בערך שנת 160 לפנה"ס.

איך מצליח קבוצה קטנה ביוון לשלוט על אימפריה כל כך גדולה? היוונים התעסקו הרבה במה שאנו מגדירים מדעי המדינה, אריסטו וכל האחרים ישבו, למדו, חקרו וניסו להבין את מערכות הפוליטיות, המלכים שומעו יותר ליועצים, אריסטו היה מורה האישי של אלכסנדר מוקדון. בכל אירוע צבאי שהיה, היוונים היו בערך 20% מכמות החיילים הפרסים ובכל קרב היוונים ניצחו. הם הגיעו למסכנה שהניצחון שלהם בקרבות בא מדבר אחד, מההומוגניות שלה, כלומר, כל הצבא היווני היה יחידה אחת, שכולם נלחמו באותה צורה ובשליטה מרכזית, כל אחד ידע מה מקומו ותפקידו. לאומת הצבא הפרסי שהיה בנוי על 127 מדינות, כאשר נקרא למלחמה כל אחד מהאוטונומיות שלך קבוצה של חיילים, עם הנשק שלהן וכל אחת מהן נחלמה בצורה שלהן. אף אחד לא ידע איך לנהל את הקבוצות השונות. כאשר קיים צבא שמורכבת מכמה יחידות אז תוקפים קודם את היחידות מסביב ולא את היחידה המרכזית, לדוגמה הקרב בסטלינגרד, הרוסים מול הגרמנים. תקטיקה צבאית מאוד מוכרת.השיטה הפרסית של הפדרציות המורכבת מן הרבה עמים התמוטטה מול כוח הומוגנית לכן החליטו היוונים ליצור שיטה מדינית חדשה. להפוך את כולם למערכת תרבותית אחת ואז לא יהיו נגדם. היוונים הבינו שעוצמה התרבותית שלהם היא לא כל כך גדולה ומספיקה מול כל העמים שהיו באזור הרבה מאוד שנים לפניהם. הרעיון ההלניסטי שאומר בעצם יש לחבר את כולם, את כל העמים, האלים שלהם הם אותם אלים שלנו בשינוי שם, ביוון יש Zeus , במצרים יש Osiris, בארץ ישראל יש Baal, בבבל יש Ben. כמעט לכל אחד מצאו מקביל. כך יצרו תרבות אחת שמורכבת בעצם, במערכת הדתית, להתחתן עם נסיכות מקומיות, אלכסנדר מוקדון התחתן עם נסיכה בבלית. הרעיון הוא שהבנים יהיו מעורב, כלומר, לא עליונות יוונית אלא משהו שמחבר את כולם, שכולם יכלו להזדהות איתו כי כל אחד תורם משהו, וכך תהיה אימפריה הומוגנית, עם אחד. היוונים תורמים את התרבות, שפה, אלים.

תהליך ההלניזציה, על מנת להשתלט על אזור כה נרחב (לא היה להם כוח צבאי מספיק גדול בשביל להשליט סדר על האימפריה שכבשו) ועל כן התחילו בהטמעת התרבות ההלניסטית בקרב העמי שכבשו. הם לא הכריחו אותם, אך כל אחד יכול היה להתיוון וזה נתן לו הטבות שונות.

הבעיה היתה שהוא מת מוקדם, כנראה מקדחת בבל, הוא ניסה לבנות את הבירה החדשה בבבל, כי היא נמצאת במרכז. למה ואיך הוא מת יש הרבה סיפורים. אלכסנדר מוקדון עובר דרך ארץ ישראל, היה קרב עם הפניקים, אויב תרבותי של הפרסים. המרכז של הפניקים היה צור. אלכסנדר מוקדון הטיל מצור על עיר צור במשך 8 חודשים. קשה היה להגיע אז במשך 8 חודשים שם חול בים מחובר ליבשה, כמו סוללה. היא קיימת עד היום. ברגע שכבש את צור אז הולך לארץ ישראל. הכהן הגדול יוצא לקבל את פניו. הפקיד הפרסי התחלף ע"י פקיד יווני. אלכסנדר ממשיך למצרים. כאשר חוזר לבבל הוא נפטר.

לאחר מותו הגנרלים שלו ממתחילים להלחם על שליטה באימפריה, מלחמת הירושה, הדיאדוכים, בערך 20 שנה נלחמים ובסופו של דבר האימפריה מתחלקת בין שלושה גנרלים:

פתלמאוס  Ptolomeo,
מלכות בית תלמי שבסיסה העיקרי היה מצרים

סלאוקוס  Seleuco, הבן שלו הוא אנטיוכוס Antíoco
מלכות בית סלבקוס בארצות אסיה כולל סוריה

אנטיגונוס Antigono , הבן שלו הוא  Demetrio
מלכות מוקדון ואירופית במדינות האם של הכובשים המוקדוניים 

בארץ ישראל שלט בשנים 200-301 לפנה"ס בית תלמי, ואילו בית סלבקוס היה השליט בסוריה. עיר עכו נקראת הרבה שנים על שם פתלמאוס.

בתקופה זו התנהלו מלחמות בין בית תלמי לבית סלבקוס שביקשו להשתלט על ארץ ישראל.מלחמות אלה נקראו המלחמות הסוריות והם הסתיימו בשנת 200 לפנה"ס כאשר בית סלבקוס שלט על ארץ ישראל.  גם היוונים חושבים איך ניתן לשלוט על המרחב. הם רצו להמיר את דתם של כל העמים לתרבות היוונית. איך ניתן לעשות? בכוח או לשכנע אותם. הפילוסופים אמרו שכוח לא טוב. לכן צריכים לשכנע. שוב, איך ניתן לשכנע אדם להמיר דת? לאנשי הכפרים היה חשוב את החקלאות, לכן אמרו אם האל מביא יותר גשם. החקלאות היוונית לא יכולה להתמודד עם הרעיונות וטכנולוגיות שפותחו במשך מאוד שנים של חקלאות. הם הביאו את העיר, אבל לא כמקום מגורים אלא העיר כיחידה שלטון. הפוליס Polis היוונית שהיה בו עקרונות שמזרח התיכון לא הכיר. ערים עצמאיות. היוונים גם פיתחו במשך המלחמות עם הפרסים ואחר זה תפיסה עולם עירונית וגם טכנולוגיה איך צריכים לבנות את העיר למאן תושביה. בערים ניתן להפיץ את התרבות היוונית.  

עיר                   city                    ciudad
אזרחות                      citizen            ciudadania
תרבות              civilization     civilizacion

עבור היוונים עיר ואזרחות הולכים יחד, לכפרים אין אזרחות. התרבות היא עירונית ורק מי שגר בעיר יש לו תרבות ואזרחות. בעולם המזרחי אין קשר, שלושה דברים נפרדים. עבור העולם המערבי, העיר היא מרכז התרבות, שם האנשים הם התרבותיים ויש להם זכויות. היוונים פיתחו טכניקה של בינוי עירוני, מודל איך בונים עיר שתלוי בשלושה חלקים, חלק של מקדשים שנמצא בגבעה שצופה על עיר, לכן נקרא העיר העליונה acropolis. העיר עצמה מחולקת בשני חלקים, הראשון האזור ציבורי שבמרכזו השוק הגדול אגורה agora, שם כולם נפגשים. מסביבו המבנים הציבוריים השונים הקשורים לשלטון ולתרבות העירונית. מבנה בולטריון Bouleuterion מקום ישיבה מועצת העיר  bula. התרבות היוונית מתחלקת בשני חלקים, תרבות הגוף והרוח. מקום תרבות הרוח נקרא גימנסיה gimnasio, שם עשו התעלמות. קיים בכול העולם, יש את אצטדיון estadio, היפודרום hipodromo אפה שעושים מרוצים. אפה עושים את התרבות הרוחנית, מלמדים? באקדמיה academia שמיסד פלטון. התיאטרון teatro נמצא יותר רחוק, ברגלי המקדש על מנת לקבל את הגובה, עבור המדרגות צריכים את הגבעה. כמו גן היה אזור המגורים עצמה. אדריכלות יוון העתיקהwikipediaברגע שהיוונים כבשו אזור מתחילים לבנות את העיר. אלכסנדר מוקדון בנה 44 ערים, אחת מהם הוא אלכסנדריה במצרים על שמו. אם היו רצים לקבל זכויות של אזרח אז היו צריכים לעבור לגור בעיר ולקבל את התרבות. עיר חדשה neapolis, כמו עיר נפוליס Napolis, בארץ ישראל יש את עיר נבלוס Nablus שכם. קיים את עשר הערים היווניות שנבנות בארץ ישראל Decapolis, דקה = עשר. כמעט כל הערים בארץ הפכו לעיר יוונית, כאשר בזמן שלטון של מלכות בית תלמי, היה חשוב להם את התרבות במצרים לכן לא כל כך מתייחסים לארץ ישראל. הם מאוד מצליחים במצרים. לאחר 150 שנה אומרים הרומיים עוד היה זקן אחד שידע לקרוא את הכתב המצרי העתיקה, כל תושבי מצריים עברו להיות יוונים, ודיברו יוונית, כל התרבות הקודמת נעלמו או שולבה בתוך היוונית, חלק מהמקדשים במצרים באורך הנילוס נבנו על ידי היוונים. עד היום נקראת מצרים בעולם בשם היווני שלה Egipto. עיר אמן בירדן נבתה על ידי היוונים, שם המקורי היה פילדלפיה Filadelfia משמעות אוהב האל. בית שאן נקראת סקיתופוליס. הארץ מתנהלת בשולי העולם התלמי.היו מאבקים בין הכוהנים הגדולים, הם נקראים יאסון ומנלאוס, כאשר נלחמו יאסון במנלאוס אז ברור שהם יוונים, ברור שהם כוהנים יהודים אבל שם מכל דבר אחר מסמן על התרבות. היום מכניסים לירושלים אצטדיון על שם טדי קולט, הציונים מכניסים תרבות זרה, ז"א שמלחמת התרבות עדין נמשכת.

מנלאוס (כהן גדול) wikipedia

לעט לעט ארץ ישראל הופכת ליוונית, עדין יש את המסגרת היהודית, עדין עומד את המקדש, עדין יש כוהנים אבל לקראת שנת 200 לפנה"ס במאבקים בין תלמי לסלאוקיס, בית הסלאוקיס מצליחים להתגבר על בית תלמי. איתם היה סיפור חנוכה.

הון ושלטון בתקופת החשמונאים:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3644391,00.html

בית תלמי משקיע הרבה מאמצים במצרים על נמת למשוך ולקלוט את המצריים בתוך תרבות הלניסטית ולא כל כך מתעסקת עם ארץ ישראל וירושלים. כאשר הממלכה הלניסטית הצפונית, הסלאוקים שמכרזה בעיר אנטיוכיה, בטורקיה מצליחה לכבוש את ארץ ישראל מבית תלמי בשדרה של קרבות סביב שנת 217 לפנה"ס, אחר כך 202 לפנה"ס.

למה פתאום יש את הדבר הזה? מאבק וסכסוך בין אנשים שגרים בארץ ישראל ובין העולם היווני לאחר תקופה של בערך 100 שנים של חיים משותפים. בתוקפה בית תלמי תורגם את התנ"ך לשפת היוונית, מוכר בשם תרגום ה- 70. במלכים במצרים, התלמי, אחד מהם ריכז לפי המסורת שהיתרגמו את התנ"ך ליוונית, המסורת אומר שכל אחד תירגם לבד וכל התרגומים היו זהים. מאותו רגע קיים את התנ"ך ביוונים והעולם היווני מתחילים להכיר את התנ"ך ואת התרבות היהודית.

מרד המכבים. תחילת המרד לא קשורה בארץ ישראל. זמן קצר לאחר שהסלאוקים כובשים את ארץ ישראל הם נתקלים באויב הגדול שלהם במזרח התיכון, אויב שעדין לא מגיע לארץ אבל מתחיל את הפעולות שלו, העולם הרומאי שיצא בתקופה הזאת נגד חניבעל, הם מצליחים להשתלת על ים התיכון המערבי, לאחר הקרב זאמה, בתוניסיה, חניבעל בורח דרך ארץ ישראל לטורקיה והיה יועץ של אניוכוס השלישי. כאשר הרומאים מגיעים לטורקיה יש אימות גדול עם היוונים של סלאוקוס, אנטיוכוס לא שמע לעצות של חניבעל והובס ב קרב מגנסיה בשנת 189 לפנה"ס. כתנאי לשלום דרשו הרומאים את הסגרתו של חניבעל אבל הוא הצליח לברוח לביתיניה, אך הרומאים השיגו אותו שם לאחר שהמלך בגד בו. בשנת 183 או 182 לפנה"ס, כאשר הרומאים דרשו את כניעתו, הוא העדיף להתאבד בבליעת רעל על מנת שלא ליפול לידיים רומאיות.

פעם הראשונה שצבא היוונית מפסידה בקרב רבתי. הרומים לא ממשיכים לכיוון מזרח, יש להם עדין הרבה דברים לסדר ברומא והם מבקשים פיצויים מהסלאוקים במשך מספר שנים, לנטוש את כל השטחים שמצפון להרי הטאורוס, לשלוח בני ערובה לרומא כולל שני בניו של אנטיוכוס, וכן הוגבל כוחם הצבאי.

המצב החדש מביא להרבה מהפכות באזור. למה הרומאים ניצחו אותם? גם בקרב במגנסיה לרומאים היו פחות חיילים. היוונים מגיעים למסכנה, במילים פשוטות, הפכו לפרסים. בעצם הצבא היוונית שהיה גדול ומורכב מחילים מכל המרחב אבל לאומת אזור מצריים, לא עברו הלניזציה. במצרים היתה תרבות אחת לכן היה יחסית קל להפוך ליוונית, לאומת זה באזור שלנו היו מספר תרבויות שונות והיוונים לא הצליחו להפוך אותן ליוונית. מגעים למסכנה שצריכים לשנות את השיטה ולהפעיל כוח על מנת להפוך את כל התרבויות ליוונית, הלניסטית, אז תהיה תרבות הומוגנית.

איך ניתן להפוך תרבות אחת לתרבות אחרת? יוונים בדקו אפה יש מוקדי הפעילות שמתנגדת להם? תוצאה, המקדשים. בכל עם ותרבות היו פולחן של מרכזי הדת שלה ולכן הוחלט לעלות לאותם מקדשים, להרוס אותם ויחס עם זאת לעשות רווח כספי מכיוון שבכל מקדש היו אוצרות, וכך לקחת את הכסף ולשלם את הפיצויים לרומאים.

מתחיל הסלאוקים באותה תקופה לעלות על מקדשים בכל מזרח התיכון הצפוני כיד לחסל את התרבויות ולהרוויח כספים. חילול מקדש ודברים נוספים שאנו מכירים בספר המכבים לא היה אירוע שקרה רק לעם היהודי אלא תופעה בכל האזור. יודעים, ע"פ מקורות שונים, שמחצית מלכי הסלאוקים נהרגו בשוד מקדשים כי התושבים המקומיים התנגדו והיו מריבות. סיפור המכבים היה חלק מאירועים בכל האזור בהבדל אחד שהמכבים ניצחו.

במצרים נעלמה את כל התרבות המצרית הקדומה אבל באזור שלנו המשיכו להשתמש בשפה ארמית מאוד שנים לאחר מכן. כתבו ביוונית אבל מכיוון שהיתה שפה משותפת בכל האזור אז המשיכו להשתמש בה.

היוונים עולים לירושלים, מנסים לחסל את התרבות היהודית, העיר ירושלים היא עיר יוונית ואפילו מתחננים לבנות עיר חדשה על יד ירושלים ולקרוא לה נאפוליס, אז פורץ במודיעין את המאבק נגד הרומאים. המאבק מתחיל מחוץ לירושלים כי היא עיר יוונית לחלוטין. בית המקדש נשאר אבל הפך להיות יווני, הקריבו קורבנות ע"פ התרבות היוונית, גם חזיר. רוב האוכלוסייה הפכה ליוונית. הכניסו בה תיאטרון וכל המאפיינים של עיר יוונית.

לפי הסיפור המכבים, הנציב היווני לוקח פסל למודיעין ומבקש להקריב קורבן אבל מתתיהו הכוהן לא הסכים וגם הורג אותו. היתה פעולה אקטיבי לעבור מכפר לכפר ולהפוך אותם ליווני.

האירוע של המכבים התחיל בשנת 167 לפנה"ס, מרד החשמונאים. היא התחילה בהתחלה ובעיקרו כמרד דתית ולא מרד לאומית, לא חיפשו עצמאות מדינית אלא להמשיך להיות כפי שהם. בשוני עם כל התרבויות האחרות, היווניות והיהדות לא יכולים לחיות ביחד. בין תרבות פוליתאיסטית ומונותאיסטית. המרד נמשך 17 שנה, מובל על ידי מתתיהו החשמונאי וחמשת בניו – יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן – ומוביל לבנייה מחדש של המקדש, שלוש שנים מאוחר יותר. מלך הסלאוקים היה אנטיוכוס אפיפנס הרביעי. אנטיוכוס, בשנות שלטונו המאוחרות קרא לעצמו תאוס אפיפנס, התממשות האל.

יהודה מכבי מנצח את הכוחות היוונים באזור ירושלים. כאשר היוונים מתחילים להבין מה קורה האזור אז מחליטים לתת ליהודים אוטונומיה דתית. התוצאה רוב היהודים מפסיקים להילחם. לכן בקרב האחרון של יהודה המכבי יש לו בקושי 800 לוחמים. יהודה המכבי נהרג בקרב אבל יונתן, האח הצעיר ממשיך את המרד ומצליח להשיג אוטונומיה מכיוון שהסלאוקים נחלשים, הרומאים לוחצים ועמים אחרים גם מתמרדים והם צריכים לפזר את הצבא. היוונים מבקשים להיפגש עם יונתן על מנת לחתום על חוזה שלום אבל תופסים והורגים אותו. שמעון ממשיך את המרד והוא הראשון שמצליח לייצב מערכת עצמאית בארץ ישראל. בשנת 150 לפנה"ס היוונים עוזבים את האזור.  שמעון שולט בעיקר באזור של ירושלים וסביבתה. הוא גם יוצא לכיבושים וכובש את עיר גזר ואת יפו. על ידי כיבוש יפו הוא פותח את המדינה היהודית על הים. לאחר מכן שולח שליחים אל הרומאים ויוצר ברית בין יהודה ורומא כנגד היוונים. זה תחילת מדינה החשמונאית.