תקופה: 2200 – 2000 לפנה"ס

תקופה זו מתאפיינת באתרים חד שכבתיים ובבתי קברות רבים. רוב הישובים מתקופת הברונזה הביניימית נבנו באתרים חדשים שלא נושבו קודם לכן ורק מיעוטם נבנו על תלים נטושים קיימים. בתחילת המחקר, נתגלו בעיקר בתי קבורה רבים ללא סימן של ישוב בסביבתם. מדובר בחברה פסטורלית נוודית-למחצה, שעסקה רובה ככולה במרעה ובציד ולא הותירה אחריה שרידי ישוב, למעט בתי הקברות. הישובים שהקימו מתיישביה של תקופת הברונזה הביניימית היו פרוזים ובנייתם דלה. תפוצת הישובים היא בעיקר בצפון הארץ והר הנגב.

200 שנים האחרונות של אלף ה- 3, אין כמעט בית קבע בארץ ישראל. אף על פי כן מוצאים כמות גדולה של קברים. בתקופת הברונזה הקדומה האנשים נקברים בקברים משפחתיים. אנשים קוברים את המתים באותו מקום, אותה מערה, דור אחרי דור.

קברי פיר. איננו יודעים הרבה על דיירי הארץ הנושבת ועיקר המידע נשאב משדות הקבורה. מרבית הקברים נכרו במתכונת של קברי פיר, תעלה אנכית חצובה בסלע (מערה קטנה)  שהובילה לחדר קבורה ובו שלדים ומנחות קבורה. את הפיר מלאו בעפר ואת המערה סתמו באבן גולל. יש גם קברי פיר כפולים. יש לראות בכך תופעה שכיחה בחלק זה של הארץ ואין לקשור זאת בהכרח לאוכלוסייה נוודית.

תמונות:
http://telem-pub.openu.ac.il/users/yuvalga/10140/10140_6_A/index.htm

כלי החרס הם מאוד פשוטים, חברה פשוטה. זו תקופה ביניים בין תרבות עירונית וחקלאית, ברונזה הקדומה, לבין התקופה העירונית שתתחיל שוב בשלב הבא. למה פתאום יש משבר בארץ? במקביל יש משבר במצרים ומסופוטמיה. משבר כלכלי. תוצאות המשבר באזור חלש הן מאוד משמעותיות. יש מאבקים בין ארכיאולוגים על מנת להכיר את התקופה ולשייך אותה. איך לקרא אותה תקופה? הישובים לא דומים, קרמיקה שונה, … בסוף הוחלט לקרא תקופת הברונזה הביניימית.

קברים מגליתים: קבורה בגלי אבנים, טומולוסים או דולמנים. מאפיינת מאוד את תקופת הברונזה הביניימית.

בהר הנגב גם מצאו אתר קבורה. כלי הברונזה יותר טובים, מפותח.

כלי טיפוסי המהווה "מאובן מנחה" לתקופת הברונזה הביניימית הוא הנר עם ארבע פיות.

קרמיקה